Paslaugų paketai

Skyrybos be streso

Paslauga yra skirta asmenims, norintiems nutraukti santuoką ir neturintiems laiko, galimybių ar noro dalyvauti santuokos nutraukimo procese.

Paslauga „SKYRYBOS BE STRESO“ apima:

  • visapusiškas teisines konsultacijas: el. paštu, telefonu ar susitikimo metu;
  • operatyvų procesinių dokumentų parengimą (daugiau…)
skaityti daugiau

Skyrybos be streso


Taikios skyrybos

Paslauga yra skirta asmenims, apsisprendusiems nutraukti santuoką pigiai ir greitai.

Skyrybos sutuoktinių bendru sutikimu, galimos esant šioms aplinkybėms (sąlygoms):

  • nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau kaip vieni metai;
  • abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs; (daugiau…)
skaityti daugiau

Taikios skyrybos


Skyrybos dėl kaltės

Paslauga yra skirta asmenims, norintiems nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės.

Sutuoktinis pripažįstamas kaltu, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas (tai lojalumo, savitarpio pagarbos, moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima) ir dėl to sutuoktinių bendras gyvenimas tapo negalimas. (daugiau…)

skaityti daugiau

Skyrybos dėl kaltės


Bažnytinės santuokos anuliavimas

Paslauga yra skirta asmenims, norintiems, jog bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka būtų pripažinta negaliojančia.

Bažnytinis Tribunolas gali pripažinti santuoką negaliojančia:

skaityti daugiau

Bažnytinės santuokos anuliavimas